5 സ്റ്റാർ ഉള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ഇനി പകുതി വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഉള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഒരു വീടിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നല്ലൊരു തുക തന്നെ നമുക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇനി മുതൽ പകുതി വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പകുതിയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട്. മഞ്ചേരിയിൽ ആണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത്. ഇവിടെ പകുതി വിലക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും നമുക്ക്. പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറവ് വിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ചെന്നാൽ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റു ജില്ലക്കാർ ആണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട. ഇവർ കൊറിയർ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പല സാധാരണക്കാർക്കും വളരെ നല്ല ഒരു സഹായം നൽകുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണിത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും.

Set of home kitchen appliances in the room on the wall background. 3D render

ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ, മിക്സിയും, ഫ്രിഡ്ജും എന്തൊക്കെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ആണോ അതൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കും.കൂടുതൽ ആളുകളും പണം കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു
വീഡിയോയാണ് ഈ പോസ്റ്റിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുവാനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പലർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ വിവരം ലഭിക്കുന്ന അറിവ് ആണ് ഇത്‌.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top