ടാറ്റയെ ചതിച്ചു…!എയർ ഇന്ത്യ തട്ടിയെടുത്തത് ആരാണ്…? എങ്ങനെ ആണ് ഈ സംഭവം.

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ചതിയുടെ കഥ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതനായ ടാറ്റായുടെ ഒരു കഥയാണ് ഇത്.. ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ ടാറ്റാ എയർ സേവനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് അത് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ആയി മാറിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് ടാറ്റ ആണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു പൈലറ്റ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യവസായത്തിലേക്ക് 1932 ഏപ്രിൽ ഇംപീരിയൽ എയർവെയ്സ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കരാർ നേടി.

സ്റ്റാറ്റസ് വ്യോമസേന വിഭാഗം രണ്ട് സിംഗിൾ എൻജിൻ ഡി ഹാവിലാൻഡ് പുസ് മോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് രൂപീകരിച്ചു . 15 ഒക്ടോബർ 1932 ന് ടാറ്റയും ആയി പുഷ് മോത്ത് പറന്നു..എയർ മെയിൽ നിന്ന് കറാച്ചി വരെ ബോംബെ വരെ. തുടർന്നു മദ്രാസ് നിലവിൽ മുൻ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റും ടാറ്റയുടെ സുഹൃത്തും ആയ നെവിൽ വിൻസെന്റ് ആണ് പൈലറ്റ് ചെയ്തത് . ബോംബൈയ്ക്കും കറാച്ചിക്കും മദ്രാസിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സേവനം. എന്നാൽ 6 സീറ്റുകളുള്ള എയർലൈനിൽ ആദ്യമായി ബോംബെയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആയിരുന്നു സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആദ്യമായെത്തുന്നത് നമ്മുടെ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ.

1938 എയർ സർവീസ് എന്നും പിന്നീട് ടാറ്റ എയർലൈൻസ് എന്നും പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്താണ് കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിയുന്നത്. പിന്നീട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചതിയുടെ കഥയാണ്. ആരായിരുന്നു ടാറ്റയേ ചതിച്ചത്. ആത്മകഥകളിൽ മറ്റും പറയുന്നത് ആത്മ സുഹൃത്തിൻറെ ചതി കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എയർലൈൻസ് നഷ്ടമായത് എന്നായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ച് എയർലൈൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നു കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയത്. ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ അറിയാം

Most Popular

To Top