സിനിമയിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മകളോട് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റ്.തുറന്നു പറഞ്ഞു അമീർഖാൻ

ബോളിവുഡിൽ നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഒരു നടനാണ് അമീർഖാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻറെ സിനിമകൾക്ക് ആരാധകർക്ക് ഇടയിൽ …

സിനിമയിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മകളോട് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റ്.തുറന്നു പറഞ്ഞു അമീർഖാൻ Read More »