യഥാർത്ഥ ഇരയ്ക്ക് ഒപ്പം, എന്നും ദിലീപേട്ടനൊപ്പം ; നടന്‍ ആദിത്യ ജയന്‍ ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച്

സോഷ്യൽമീഡിയയിലും വാർത്തകളിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സത്യം. നടിയെ …

യഥാർത്ഥ ഇരയ്ക്ക് ഒപ്പം, എന്നും ദിലീപേട്ടനൊപ്പം ; നടന്‍ ആദിത്യ ജയന്‍ ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച് Read More »