ധനുഷും ഐശ്വര്യയും വേർപിരിയുന്നു, കാരണം വ്യക്തമാക്കി കുറിപ്പ് പങ്കു വച്ചു താരങ്ങൾ.

തമിഴ് സിനിമാലോകത്തെ മാതൃകാ ദമ്പതിമാരാണ് ധനുഷ് ഐശ്വര്യയും. ഇവരുടെ വാർത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് …

ധനുഷും ഐശ്വര്യയും വേർപിരിയുന്നു, കാരണം വ്യക്തമാക്കി കുറിപ്പ് പങ്കു വച്ചു താരങ്ങൾ. Read More »