ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര പോളി പൊളിക്കും.!മാസ്സ് ട്രൈലെറുമായി ഭീഷ്മ പർവ്വം; വീഡിയോ കാണാം..!

മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഭീഷ്മപർവം എന്ന ചിത്രം. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആയിരുന്നു …

ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര പോളി പൊളിക്കും.!മാസ്സ് ട്രൈലെറുമായി ഭീഷ്മ പർവ്വം; വീഡിയോ കാണാം..! Read More »