കുരങ്ങന്റെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പൂമാല, സഹോദരന്റെ ക്ലിക്കിനെ കുറിച്ച് അനന്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ..?

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലയാളസിനിമയിൽ തന്റെതായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച താരമായിരുന്നു അനന്യ. ജയസൂര്യ …

കുരങ്ങന്റെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പൂമാല, സഹോദരന്റെ ക്ലിക്കിനെ കുറിച്ച് അനന്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ..? Read More »