കിടിലൻ ലുക്കിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ചിത്രങ്ങളും ആയി അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ.

ആനന്ദം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചേക്കേറിയ താരമായിരുന്നു അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ. …

കിടിലൻ ലുക്കിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ചിത്രങ്ങളും ആയി അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ. Read More »