നീ ജനിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി..! നീയില്ലാതെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.!!

അനുഷ്ക ശർമയുടെ ജന്മ ദിനത്തിൽ വളരെ പ്രണയാർദ്രമായി കുറുപ്പും ആയാണ് വിരാട് കോഹ്‌ലി …

നീ ജനിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി..! നീയില്ലാതെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.!! Read More »