അനുഷ്കയെ സ്വാധിച്ച പ്രഭാസിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു അനുഷ്ക.

തെന്നിന്ത്യയിലും ബോളിവുഡിലും എല്ലാം നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഒരു താരമാണ് പ്രഭാസും അനുഷ്കയും. ഇരുവരും …

അനുഷ്കയെ സ്വാധിച്ച പ്രഭാസിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു അനുഷ്ക. Read More »