അൻവർ റഷീദിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ താരപുത്രൻമാർ ഒന്നിക്കുന്നു. കാത്തിരിപ്പുമായി ആരാധകർ.!!

മലയാളസിനിമയിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നടനാണ് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ. എന്നാൽ മലയാളികളുടെ …

അൻവർ റഷീദിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ താരപുത്രൻമാർ ഒന്നിക്കുന്നു. കാത്തിരിപ്പുമായി ആരാധകർ.!! Read More »