ബിഗ്‌ബോസ്സിലെ മിന്നും താരം..! ജനനം കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരിയാണെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് മലയാളിയായ അപർണ, അറിയാം അപർണ്ണയെ കുറിച്ച്..!!

പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം. ശക്തമായ …

ബിഗ്‌ബോസ്സിലെ മിന്നും താരം..! ജനനം കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരിയാണെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് മലയാളിയായ അപർണ, അറിയാം അപർണ്ണയെ കുറിച്ച്..!! Read More »