ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോർഡ് കെജിഎഫ് തകർക്കുമോ..? റിലീസായി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കെജിഎഫ് വാരിയത് കോടികൾ

ഹിന്ദി സിനിമ വിപണിയുടെ 44 ശതമാനവും കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്നത് ഒരു …

ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോർഡ് കെജിഎഫ് തകർക്കുമോ..? റിലീസായി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കെജിഎഫ് വാരിയത് കോടികൾ Read More »