ബാലയുടെ ആ വിഡിയോ ആണ് മോഹൻലാലിന് വിന ആയത്, ഇ.ഡി മോഹൻലാലിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത്.!

മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ മലയാളത്തിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന …

ബാലയുടെ ആ വിഡിയോ ആണ് മോഹൻലാലിന് വിന ആയത്, ഇ.ഡി മോഹൻലാലിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത്.! Read More »