അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആൺമക്കളാണ് ബിലാലും റോക്കി ഭായിയും;വീര്യം കൂടും

മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയൊരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു അമൽ നീരദ് ഒരുക്കിയ ബിഗ് …

അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആൺമക്കളാണ് ബിലാലും റോക്കി ഭായിയും;വീര്യം കൂടും Read More »