ഹിമാലയം കയറാൻ വേണ്ടി ബാബുവും ബോബിയും കൈ കോർക്കുന്നു;വീഡിയോ

കേരളക്കരയെ മുഴുവൻ ഒരു ഞെട്ടലിൽ ആക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു പാലക്കാട് മലമ്പുഴയിൽ മലയിൽ കുടുങ്ങിയ …

ഹിമാലയം കയറാൻ വേണ്ടി ബാബുവും ബോബിയും കൈ കോർക്കുന്നു;വീഡിയോ Read More »