മഞ്ജിമ മോഹൻ വിവാഹിത ആകുന്നു..! വരൻ ഈ പ്രമുഖ നടൻ.

ഒരുകാലത്ത് സിനിമയിലെ ബാലതാരമായി തിളങ്ങിയ നടിയായിരുന്നു മഞ്ജു മോഹൻ. ഒരുപിടി മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിൽ …

മഞ്ജിമ മോഹൻ വിവാഹിത ആകുന്നു..! വരൻ ഈ പ്രമുഖ നടൻ. Read More »