മീനക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രായത്തിലും ഗര്‍ഭിണിയാവാന്‍ പറ്റുകയുള്ളു എന്ന് തോന്നി പോയി, അത്രയും വിശ്വസിനീയം; ഹരീഷ് പേരടി

പൊതുവേ എല്ലാത്തരം വിഷയങ്ങളിലും തൻറെതായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന നടനാണ് ഹരീഷ് പേരടി. അദ്ദേഹം …

മീനക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രായത്തിലും ഗര്‍ഭിണിയാവാന്‍ പറ്റുകയുള്ളു എന്ന് തോന്നി പോയി, അത്രയും വിശ്വസിനീയം; ഹരീഷ് പേരടി Read More »