ഹണി റോസിനെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യം കണ്ടോ..?തെലുങ്കിലെ സൂപ്പർ നായികമാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യം തേടി എത്തിയത് ഹണി റോസിനെ .

വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ബോയ്ഫ്രണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന …

ഹണി റോസിനെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യം കണ്ടോ..?തെലുങ്കിലെ സൂപ്പർ നായികമാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യം തേടി എത്തിയത് ഹണി റോസിനെ . Read More »