നടൻ ജഗദീഷിൻറെ  ഭാര്യയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവിയും ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ പി രമ അന്തരിച്ചു

നടൻ ജഗദീഷിൻറെ  ഭാര്യയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവിയും ആയിരുന്ന …

നടൻ ജഗദീഷിൻറെ  ഭാര്യയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവിയും ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ പി രമ അന്തരിച്ചു Read More »