ആ സ്വപ്നം സഫലമാക്കി ജയസൂര്യ!!ജയസൂര്യയുടെ പുതിയ വീടിന്റെ പ്രേത്യകത കണ്ടോ.?

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ് ജയസൂര്യ. ഒരു പിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് താരം. …

ആ സ്വപ്നം സഫലമാക്കി ജയസൂര്യ!!ജയസൂര്യയുടെ പുതിയ വീടിന്റെ പ്രേത്യകത കണ്ടോ.? Read More »