എന്തിനെയും നെഗറ്റീവ് ആയി കാണുന്ന എന്തിനേയും കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു ഒരുപറ്റമാളുകൾ ആണ് ഡിഗ്രേഡിങ് പിന്നിൽ, ജോണി ആന്റണി.

ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ നായകനായ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ആറാട്ട്. …

എന്തിനെയും നെഗറ്റീവ് ആയി കാണുന്ന എന്തിനേയും കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു ഒരുപറ്റമാളുകൾ ആണ് ഡിഗ്രേഡിങ് പിന്നിൽ, ജോണി ആന്റണി. Read More »