‘ദിലീപിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിറ്റേദിവസം സിനിമ ജോലികൾ ആരംഭിക്കും’ – ജോണി ആന്റണി

ജോണി ആൻറണി ദിലീപ് കൂട്ടുകെട്ടിലിറങ്ങിയ സി ഐ ഡി മൂസ ഇപ്പോഴും പുതുതായി …

‘ദിലീപിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിറ്റേദിവസം സിനിമ ജോലികൾ ആരംഭിക്കും’ – ജോണി ആന്റണി Read More »