അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റേഷൻ വഴി ജോമോളെ കുടുക്കാൻ നോക്കി,തുറന്ന് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി .

എന്ന് സ്വന്തം ജാനികുട്ടി എന്ന മലയാള സിനിമയിലൂടെ കടന്നുവന്ന നടിയായിരുന്നു ജോമോൾ. ബാലതാരമായി …

അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റേഷൻ വഴി ജോമോളെ കുടുക്കാൻ നോക്കി,തുറന്ന് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി . Read More »