കിടിലൻ ലുക്കിൽ ഉള്ള ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങളും ആയി വീണ്ടും മാളവിക മോഹൻ.

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി എത്തിയ പട്ടം പോലെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മാളവിക മോഹൻ …

കിടിലൻ ലുക്കിൽ ഉള്ള ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങളും ആയി വീണ്ടും മാളവിക മോഹൻ. Read More »