ഇനി മമിതയുടെ തട്ടകം തമിഴ് ആണ്.നടിപ്പിൻ നായകനോട് ഒപ്പം മമിത ഇനി തമിഴിലും.!!

ഒരുപിടി മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായി മാറിയ നായികയാണ് മമിത. സർവ്വോപരിപാലാക്കാരൻ, …

ഇനി മമിതയുടെ തട്ടകം തമിഴ് ആണ്.നടിപ്പിൻ നായകനോട് ഒപ്പം മമിത ഇനി തമിഴിലും.!! Read More »