ഓസ്കാർ മത്സര പട്ടികയിൽ മോഹൻലാലിൻറെ മരക്കാറും.

പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് എത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡം ആയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു മരയ്ക്കാർ അറബിക്കടലിലെ …

ഓസ്കാർ മത്സര പട്ടികയിൽ മോഹൻലാലിൻറെ മരക്കാറും. Read More »