പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഗണേശൻ…! എന്നും രാവിലെ എം എൽ എ വന്നു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാം.

കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന നടനെയും ഗണേശൻ എന്ന വ്യക്തിയും ഒക്കെ …

പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഗണേശൻ…! എന്നും രാവിലെ എം എൽ എ വന്നു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാം. Read More »