ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുകയാണോ? സമാന്തയുടെ പുതിയ നീക്കത്തിൽ ആകാംക്ഷയുമായി ആരാധകർ.

തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായ സമാന്തയെയും നാഗചൈതന്യയും വിവാഹമോചനം ആയിരുന്നു.. …

ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുകയാണോ? സമാന്തയുടെ പുതിയ നീക്കത്തിൽ ആകാംക്ഷയുമായി ആരാധകർ. Read More »