തന്റെ വീട്ടിലെ ചെടികളെ പരിപാലിച്, ഷോർട്സിൽ വൈറൽ ആയി നിരഞ്ജന. !

മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധനേടിയ ഒരു താരമായിരുന്നു നിരഞ്ജന അനൂപ്. മോഹൻലാലും …

തന്റെ വീട്ടിലെ ചെടികളെ പരിപാലിച്, ഷോർട്സിൽ വൈറൽ ആയി നിരഞ്ജന. ! Read More »