ആകാംഷ നിറച്ചു മമ്മൂട്ടിയുടെ ത്രില്ലെർ ചിത്രം ‘റോഷാക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ എത്തി.!!

പ്രേക്ഷകർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടി നിസാം ബഷീർ ത്രില്ലറായ …

ആകാംഷ നിറച്ചു മമ്മൂട്ടിയുടെ ത്രില്ലെർ ചിത്രം ‘റോഷാക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ എത്തി.!! Read More »