സോഷ്യൽ മീഡിയ തിരഞ്ഞ പ്രദീഷിന്റെ യഥാർത്ഥ കാമുകി ഇതാണ്. ചിത്രം പങ്കു വച്ചു നൂബിൻ.

മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാണ് നൂബിൻ ജോണി. യഥാർത്ഥ പേരിനേക്കാളും താരം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ …

സോഷ്യൽ മീഡിയ തിരഞ്ഞ പ്രദീഷിന്റെ യഥാർത്ഥ കാമുകി ഇതാണ്. ചിത്രം പങ്കു വച്ചു നൂബിൻ. Read More »