താന്ത്രിക് മാണിക്യൻ, ‘ഗാവ് കാ രക്ഷക്’; . ഇനി ഹിന്ദി ബോക്സ്ഓഫിസിൽ ചരിത്രം;ഒടിയൻ ട്രൈലെർ കാണാം

2018 ഇൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാലിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഒടിയൻ. ചിത്രം താരത്തിന്റെ …

താന്ത്രിക് മാണിക്യൻ, ‘ഗാവ് കാ രക്ഷക്’; . ഇനി ഹിന്ദി ബോക്സ്ഓഫിസിൽ ചരിത്രം;ഒടിയൻ ട്രൈലെർ കാണാം Read More »