ജോസഫിനു ശേഷം എം. പത്മകുമാറിൻ്റെ ഫാമിലി ത്രില്ലർ ”പത്താം വളവ്”; ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസായി

ജോസഫിനു ശേഷം എം.പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം ‘പത്താം വളവി’ന്റെ …

ജോസഫിനു ശേഷം എം. പത്മകുമാറിൻ്റെ ഫാമിലി ത്രില്ലർ ”പത്താം വളവ്”; ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസായി Read More »