ക്യാമറ വെളിച്ചത്തിൽ അടി വസ്ത്രം ഫ്ലാഷ് ആയി… ഫോട്ടോയെടുക്കൽ കൂടിയപ്പോഴാണ് താരത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായത്,

ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർ താരമാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. നടി,മോഡൽ പ്രൊഡ്യൂസർ, സിംഗർ എന്നിങ്ങനെ പല …

ക്യാമറ വെളിച്ചത്തിൽ അടി വസ്ത്രം ഫ്ലാഷ് ആയി… ഫോട്ടോയെടുക്കൽ കൂടിയപ്പോഴാണ് താരത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായത്, Read More »