വീണ്ടും റൊമാന്റിക് നായകൻ ആയി പ്രഭാസ്. രാധേശ്യാം മാർച്ചിൽ എത്തുന്നു.

ബാഹുബലി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രഭാസിനെ എല്ലാവരും കൂടുതലായി അറിഞ്ഞത്. തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം …

വീണ്ടും റൊമാന്റിക് നായകൻ ആയി പ്രഭാസ്. രാധേശ്യാം മാർച്ചിൽ എത്തുന്നു. Read More »