ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിലെ നിമിഷയുടെ അഭിനയം ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ് എന്ന് രാംചരൺ, നസ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട നടി എന്ന് എൻടിആർ.

അന്യഭാഷാ താരങ്ങൾക്ക് മലയാള സിനിമയിലുള്ള സ്വീധീനം വളരെ വലുതാണ്. വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് എപ്പോഴും …

ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിലെ നിമിഷയുടെ അഭിനയം ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ് എന്ന് രാംചരൺ, നസ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട നടി എന്ന് എൻടിആർ. Read More »