രശ്മിക പോലും ഈ നൃത്തത്തിനു മുന്നിൽ തോറ്റു പോകും. അത്രയ്ക്കും കിടിലൻ.!!

തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ആരാധകരെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു അല്ലു അർജുൻ …

രശ്മിക പോലും ഈ നൃത്തത്തിനു മുന്നിൽ തോറ്റു പോകും. അത്രയ്ക്കും കിടിലൻ.!! Read More »