സാന്ത്വനം പരമ്പരയിലെ ലക്ഷ്മിയമ്മ ശരിക്കും ആരാണെന്നറിയാമോ ? ഈ പ്രമുഖ നടന്റെ ഭാര്യ. ഗിരിജയുടെ യാഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇങ്ങനെ

മലയാളി സീരിയൽ ആരാധകരുടെ പ്രിയ സീരിയലുകളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സാന്ത്വനം …

സാന്ത്വനം പരമ്പരയിലെ ലക്ഷ്മിയമ്മ ശരിക്കും ആരാണെന്നറിയാമോ ? ഈ പ്രമുഖ നടന്റെ ഭാര്യ. ഗിരിജയുടെ യാഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇങ്ങനെ Read More »