എന്റെ മകൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം മോഹൻലാൽ..! തുറന്നു പറഞ്ഞു സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ.

മിനി സ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലും എല്ലാം സുപരിചിതയായ താരമാണ് സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ. അമ്മ …

എന്റെ മകൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം മോഹൻലാൽ..! തുറന്നു പറഞ്ഞു സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ. Read More »