സിദ്ധിഖിന്റെ മകൻ ഷാഹീലിന്റെ വധു ആയി ഡോക്ടർ അമൃത ദാസ്, വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രെദ്ധ നേടുന്നു.

മലയാള സിനിമയിൽ പകരക്കാർ ഇല്ലാത്ത നടന്മാരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് സിദ്ദിഖ്. കാലാകാലങ്ങളായി മികച്ച …

സിദ്ധിഖിന്റെ മകൻ ഷാഹീലിന്റെ വധു ആയി ഡോക്ടർ അമൃത ദാസ്, വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രെദ്ധ നേടുന്നു. Read More »