അന്ന് അജിത്തിന്റെ ആ സംസാരം ശാലിനിയെ അസ്വസ്ഥതപെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ നടന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

സിനിമാ ലോകത്ത് നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഒരു താരമാണ് അജിത് കുമാർ. തമിഴകം അജിത്തിനെ …

അന്ന് അജിത്തിന്റെ ആ സംസാരം ശാലിനിയെ അസ്വസ്ഥതപെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ നടന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Read More »