മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കിളവന്മാർ ആയി ഇനി അഭിനയം നിർത്തണം. തുറന്നടിച്ചു ശാന്തിവിള ദിനേശ്; വീഡിയോ

മലയാളത്തിലെ എല്ലാ കാലത്തെയും അഭിമാന താരങ്ങളാണ് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും. ഇവരെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ ശാന്തിവിള …

മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കിളവന്മാർ ആയി ഇനി അഭിനയം നിർത്തണം. തുറന്നടിച്ചു ശാന്തിവിള ദിനേശ്; വീഡിയോ Read More »