ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് ആദ്യരാത്രികളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞു ശാശങ്കൻ.

മിമിക്രിയിലൂടെയും കോമഡിയിലൂടെയും ഒക്കെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ താരമാണ് ശശാങ്കൻ. പരിപാടിയിലൂടെ …

ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് ആദ്യരാത്രികളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞു ശാശങ്കൻ. Read More »