ദൈവമാണ് എൻറെ ബ്രായുടെ അളവ് എടുക്കുന്നത്, വിവാദ പരാമർശത്തിന് മറുപടി ആയി ശ്വേത തിവാരി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബോളിവുഡ് നായിക ശ്വേത തിവാരി നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദത്തിലേക്ക് മാറിയത്. …

ദൈവമാണ് എൻറെ ബ്രായുടെ അളവ് എടുക്കുന്നത്, വിവാദ പരാമർശത്തിന് മറുപടി ആയി ശ്വേത തിവാരി. Read More »