ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന കുടുംബചിത്രങ്ങളുമായി സ്നേഹ, എന്നും ഈ സ്നേഹം നിലനിൽക്കട്ടെയെന്ന് ആരാധകർ.!!

ഒരുകാലത്ത് തമിഴ് സിനിമയിലെ മലയാളത്തിലുമൊക്കെ നിറസാന്നിധ്യമായ നടിയായിരുന്നു സ്നേഹ. മലയാളത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ …

ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന കുടുംബചിത്രങ്ങളുമായി സ്നേഹ, എന്നും ഈ സ്നേഹം നിലനിൽക്കട്ടെയെന്ന് ആരാധകർ.!! Read More »