51 കാരനായ സൽമാൻഖാന്റെ നായികയുടെ പ്രായം 21 അസാധാരണമായ കാര്യം തന്നെ..! തുറന്നടിച്ചു സോനാക്ഷി സിൻഹ

സിനിമയിൽ നായകന്മാർക്ക് പ്രായം ഇല്ലന്നു പറയുന്നത് ഒരു നഗ്നസത്യമാണ്. എത്ര പ്രായമുള്ള നായകൻ …

51 കാരനായ സൽമാൻഖാന്റെ നായികയുടെ പ്രായം 21 അസാധാരണമായ കാര്യം തന്നെ..! തുറന്നടിച്ചു സോനാക്ഷി സിൻഹ Read More »