കുളത്തില്‍ മുങ്ങി ആറ്റിൽ പൊങ്ങുന്ന കെ.പി; ‘വെള്ളരിപട്ടണം’ രസകരമായ രണ്ടാം ടീസര്‍

കുളത്തില്‍ മുങ്ങി ആറ്റിൽ പൊങ്ങുന്ന കെ.പി; ‘വെള്ളരിപട്ടണം’ രസകരമായ രണ്ടാം ടീസര്‍ Read More

ചിരിയുടെ അലമാലകൾ തീർത്ത വെള്ളരി പട്ടണത്തിലെ ട്രെയിലർ. ചിത്രം ഒരു പക്കാ എന്റട്രെയിനർ തന്നെ!!

ചിരിയുടെ അലമാലകൾ തീർത്ത വെള്ളരി പട്ടണത്തിലെ ട്രെയിലർ. ചിത്രം ഒരു പക്കാ എന്റട്രെയിനർ തന്നെ!! Read More

ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മഞ്ജു,മുണ്ടും ഷർട്ടും അണിഞ്ഞു നാടൻ ലുക്കിൽ സൗബിൻ,വെള്ളരിപ്പട്ടണം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ എത്തി,  ഇത് പൊളിക്കും…!  

ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മഞ്ജു,മുണ്ടും ഷർട്ടും അണിഞ്ഞു നാടൻ ലുക്കിൽ സൗബിൻ,വെള്ളരിപ്പട്ടണം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ എത്തി,  ഇത് പൊളിക്കും…!   Read More