മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ശ്രീകല. കുടുംബസമേതമുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആശംസകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ.!

ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനസപുത്രി ആയിരുന്നു ശ്രീകല ശശിധരൻ. മാനസപുത്രി …

മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ശ്രീകല. കുടുംബസമേതമുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആശംസകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ.! Read More »