“ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ട ലാലേട്ടനെ ആവില്ല കാണാൻ പോകുന്നത് ” ഇത് വമ്പൻ പ്രോജെക്ട് : ഓടിയനെ ശേഷം അവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു !!

“ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ട ലാലേട്ടനെ ആവില്ല കാണാൻ പോകുന്നത് ” ഇത് വമ്പൻ പ്രോജെക്ട് : ഓടിയനെ ശേഷം അവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു !! Read More

വീണ്ടും മോഹൻലാലും ശ്രീകുമാർ മേനോനും കൈ കോർക്കുന്നു, അതിന്റെ ആവിശ്യം ഉണ്ടോന്ന് ആരാധകർ..?

വീണ്ടും മോഹൻലാലും ശ്രീകുമാർ മേനോനും കൈ കോർക്കുന്നു, അതിന്റെ ആവിശ്യം ഉണ്ടോന്ന് ആരാധകർ..? Read More

പൃഥിരാജിന്റെ ഡാഡിയായി അഭിനയിക്കാൻ ലാലേട്ടൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം എ ശ്രീകുമാർ!!

പൃഥിരാജിന്റെ ഡാഡിയായി അഭിനയിക്കാൻ ലാലേട്ടൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം എ ശ്രീകുമാർ!! Read More